Kategori: <span>Genel</span>

ARABULUCULUK NEDİR?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 2. maddesi arabulucuğu şu şekilde tanımlar; Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan […]
Read more

ARABULUCULUK SÜRECİNİN TARİHÇESİ

Arabuluculuk tarihçesinin çok eski çağlara dayandığı bilinmektedir. Arabuluculuk Uzak Doğu ve Afrika’ da uygulanmaya başlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Peki Türkiye’ de neden arabuluculuk yeni düzenlemelerle hayata kazandırıldı diye soracak olursanız aslında yeni olan, arabuluculuğun ayrı bir kurum, usul ve meslek olarak düzenlenmesidir.            Modern anlamda arabuluculuk, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lı yılların sonunda kullanılmaya başlayan […]
Read more