ARABULUCULUK NEDİR?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 2. maddesi arabulucuğu şu şekilde tanımlar; Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Daha iyi anlayabileceğimiz şekilde arabuluculuk; tamamen gönüllülük ilkesine dayalı olarak kurulan, tarafları ortak bir masada tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin önünde buluşturan, adeta taraflara kendi mahkeme kararlarını kendilerinin kaleme aldığı bir süreçti diyebiliriz. Arabuluculuk tarafları uzun süren yargılama süreçlerinden, ağır gelen mahkeme masraflarından kurtaran uyuşmazlığın kısa sürede ve az masrafla çözümünü sağlayan barışçıl bir çözüm yöntemidir. Hele ki arabuluculuğun olmazsa olmazı gizlilik prensibi tarafların kendilerini masada rahat ve güvende hissetmelerini sağlar. Masada konuşulan herşeyin masada kalacağını bilen taraflar ileri sürdüğü iddia,öneri ve kabullerin daha sonra anlaşma sağlanamadığı takdirde karşılaşabilecekleri mahkeme sürecinde aleyhlerine kullanılmayacak olması taraflar açısından oldukça önemlidir.

Arabuluculuk yargılama yapılan bir yer olmayıp; arabulucu da karar verici değildir. Tarafların özgür iradeleriyle ortaya çıkabilecek bir anlaşma metninin oluşturulmasında bir iletişim sağlayıcısı olup taraflar arasında bir anlaşma köprüsünün kurulmasını sağlar.

Leave A Reply